Skifte efter Mette Olufsdatter

Navn
Mette Olufsdatter
Sted
Rønnemose
Sogn/Herred/Amt
Haarslev, Skovby, Odense
Skiftedato
14. apr 1751
Civilstand
Stilling
Bemærkning 1
Bemærkning 2
Kommentar til skiftet
Kommentar til protokollen
Indtaster
Lotte Brændegaard Hvid
Skifteuddrag:
enke har boet på en gård i Bred på Gyldensteens gods. Hun bor nu hos datter og svigersøn i Rønnemose.
Hendes børn:
Jens Hansen, Skovshøjrup på Niels Munchs gods
Oluf Hansen, Husmose på ryttergodset
Maren Hansdatter gift med rytterbonde Anders Eriksen, Rønnemose
+ Karen Hansdatter gift med rytterbonde Henning Jensen, Spesbjerg
Niels Nielsen 21 år i Assenbølle
Jens Henningsen, 19 år i Spesbjerg
Anne Margrethe Nielsdatter gift med Jens Madsen, Broe på Gyldensteens gods
Maren Henningsdatter, 17 år
Mette Marie Henningsdatter.

Uddrag ved Karin Jørgensen
Har du fundet en fejl - eller noget at tilføje?
Er der fejl i oplysningerne om denne person? Er der noget, du vil tilføje?
Findes personen flere gange i søgningen?
Indberet også, hvis linket rammer mere end 1 side forkert.

Vi vil meget gerne høre om det.
S225413;Mette Olufsdatter