Skifte efter Anders Jensen

Navn
Anders Jensen
Sted
Broholmgaard
Sogn/Herred/Amt
Brylle, Odense, Odense
Skiftedato
03. dec 1760
Civilstand
Gift
Stilling
Ægtefælle
Bemærkning 1
Ingen livsarvinger.
Bemærkning 2
Kommentar til skiftet
Kommentar til protokollen
Indtaster
Lotte Brændegaard Hvid
Skifteuddrag:
Gift med Sara Johansdatter, Testamente af 4-7-1754
Hans søskende:
1. helbror Henning Jensen, Spesbjerggård, Ubberud
2. helbror + Niels Jensen, Assenbølle, Vissenbjerg, 3 sønner og 4 døtre:
Peder Nielsen
Mads Nielsen, ungkarle hos stedfar Rasmus Henriksen, Assenbølle
Jens Nielsen, gift og bor på Vedele, Veflinge, på Sandagergård gods.
Ingeborg Nielsdatter gift med rytterbonde Jep Jørgensen, Assenbølle
Karen Nielsdatter gift med rytterbonde Jørgen Pedersen, Grøftebjerggård
Maren Nielsdatter
Cathrine Nielsdatter, begge ugifte hos deres stedfar Rasmus Henriksen.
3. helsøster + Karen Jensdatter var gift med en rytterbonde i Jylland:
Jens Jørgensen, i Høgerup på Koldinghus ryttergods
Frederik Jørgensen, i Glistrup, Åst sogn på Koldinghus ryttergods
+ Rasmus Jørgensen, Rastrup, Osted sogn, hans børn:
Jørgen Rasmussen, bagersvend i København
Mette Rasmusdatter gift med Peder Mikkelsen, rytterbonde, Geising, Åst sogn
Johanne Margrethe Rasmusdatter gift med skovfoged Adolph Walter på Hundsholtgård i Larskov (Lejrskov?) sogn i Jylland
Susanne Jørgensdatter gift med mons. Rasmus Nielsen, som forestår skovriddertjenesten hos hr. jægermester Bacmann i Vig sogn og by.
Fra Jylland var fuldmagt fra Jørgen Rasmussen i København og hans søster Mette Rasmusdatter.
Ifølge testamentet skulle de nævnte arvinger arve 200 RD kurant, men enken gav en frivillig gave efter sin afdøde mands ønske, så arvingerne hvor søsteren skulle arve lige med brødrene ialt 1000 RD. Efter skiftet er fol. 74b indført en fuldmagt til Frederik Jørgensen i Glistrup, som var til stede ved skiftet på sine slægtninges vegne: fra Rasmus Nielsen af Viuf på sin hustru Susanne Jørgensdatters vegne Adolph Walter af Hundsholt på sin hustru Johanne Margrethe Jørgensdatters vegne Jens Jørgensen Spesbjerg (Spesbjerg står ved underskriften) af Herslev, Hogerup på egne vegne Alle af Koldinghus amt. Fol. 74b afskrift af kgl. bevilling til testamente 25-9-1745: Anders Jensen gift med 1 Margrethe Olufsdatter, da hun dør udbetales 200 RD til hendes arvinger. gift med 2 Sara Johansdatter, nyt testamente: arvingerne til den, som dør først skal udbetale 200 RD til vedkommendes arvinger og den efterlevende selv beholde resten. Underskrevet 2-8-1758: under vort kgl. hånd og segl F.R.

Uddrag ved Karin Jørgensen
Har du fundet en fejl - eller noget at tilføje?
Er der fejl i oplysningerne om denne person? Er der noget, du vil tilføje?
Findes personen flere gange i søgningen?
Indberet også, hvis linket rammer mere end 1 side forkert.

Vi vil meget gerne høre om det.
S225731;Anders Jensen